Communicatie

Onze school kiest voor een open en duidelijke communicatie met ouders en leerlingen.

Communiceren doen we samen volgens deze afspraken

 • respectvol: we communiceren op een respectvolle en waarderende manier met elkaar
 • doelgericht: we waken erover dat de communicatie functioneel is en vermijden overbodige zaken
 • toegankelijk: wie geen toegang heeft tot digitale middelen kan dat in alle vertrouwen melden bij de school zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken
 • verstaanbaar: we communiceren in een verstaanbare taal
 • milieubewust: om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, kiezen we ervoor om enkel invulpapieren af te drukken

Smartschool

We gebruiken Smartschool voor de communicatie tussen ouders en schoolteam

 • mails tussen ouders en school
 • wekelijkse nieuwsbrieven
 • intradesk met belangrijke documenten zoals kalender, brieven, schoolreglement, ...
 • foto’s  : enkel toegankelijk voor betrokken ouders en het schoolteam
 • Skore: meedelen van rapporten en/of punten
 • reclamemap met flyers rond sport en vrijetijdsbesteding in de buurt

Schoolpoort

Een kwartier voor en na schooltijd mag je de leerkrachten altijd aanspreken. Omdat ze ook toezicht houden, maak je voor een echt gesprek best een afspraak.

Oudercontact

Tweemaal per jaar organiseren we een oudercontact in de kleuterschool. Driemaal per jaar in de lagere school.

Schoolagenda

De leerlingen van de lagere school gebruiken een schoolagenda voor het aankondigen van huistaken en/of toetsen. Ouders en leerkrachten kunnen in de schoolagenda een korte boodschap noteren.

Rapport

De leerlingen van de lagere school krijgen drie keer per schooljaar een rapport. De resultaten worden weergegeven in cijfers, waardeschalen en feedback.

Deconnectie

We maken afspraken rond het beheersbaar houden van de berichtenstroom, de timing van sturen en lezen van berichten, de bereikbaarheid enz.

 • Intern mailverkeer tussen ouders en leerkrachten enkel via Smartschool. (niet via whats app, privémail, messenger, …)
 • Extern mailverkeer met derden (zoals logo, kiné) via het TROTS-mailadres van de leerkracht of het gemeentemol-adres van zoco, directie of secretariaat.
 • We vermijden het sturen van berichten tijdens vakanties, verloven, weekends en na 20u00. Je kan gebruik maken van de functie ‘uitgesteld versturen’.
 • We bundelen niet dringende informatie in een wekelijkse nieuwsbrief. We vermijden mails om info uit de nieuwsbrief te herhalen.
 • We verwachten dat ouders de nieuwsbrief lezen voor de start van de nieuwe schoolweek. Zorg ervoor dat uw kind in orde is.
 • We adviseren om de meldingen naar wens in te stellen voor dringende mailtjes die buiten de nieuwsbrief worden gestuurd, we rekenen erop dat u deze berichten leest.
 • Reclame wordt gebundeld in een reclame map op Smartschool.
 • Berichten die een antwoord vereisen, worden beantwoord binnen de 3 werkdagen.
 • Voor dringende meldingen, kan u extra bellen met de school.
Naar top