Evalueren

Kleuterschool

 • Observaties en evaluaties gedurende activiteiten.
 • Kleutervolgsysteem : opvolging van de ontwikkelingsdoelen.
 • KOALA-test (taalscreening) in de 3de kleuterklas.
 • 2 verplichte oudercontacten per schooljaar om de totale ontwikkeling en het functioneren van de kleuter te bespreken.

Lagere school

 • Observaties en evaluaties gedurende de lessen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Methodegebonden toetsen
 • Niet methodegebonden toetsen
 • Minimum 2 verplichte oudercontacten om het totale functioneren van het kind te bespreken.

3 keer per schooljaar een rapport met de volgende onderdelen:

 • Een puntenrapport voor wiskunde, taal, Frans en wereldoriĆ«ntatie.
 • Een vaardighedenrapport voor wereldoriĆ«ntati en computervaardigheden.
 • Een waardenrapport voor lichamelijke opvoeding, muzische vorming en levensbeschouwelijke vakken. 
 • Groeigerichte feedback bij alle onderdelen. 
 • We bekijken ook de inzet van de leerlingen per vak.
 • Zelfevaluatie door de leerlingen.

Om de 2 maanden:

 • Een groeirapport voor de attitudes zoals de sociale vaardigheden en leren leren.

2 keer per jaar:

 • Kindcontacten: een gesprek tussen de leerkracht en het kind over zijn of haar vorderingen en welzijn.
Naar top