Milieuzorg op school (MOS)

Wat?
We willen van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving maken, samen met onze leerlingen.
Daarom gaan we bewust om met het milieu en duurzaamheid.

Hoe doen we dit?

We brengen groen en de natuur dichtbij de kinderen:

  • Onze school heeft groene en natuurlijke speelplaatsen in de kleuter -en lagere school.
  • We geven bepaalde lessen in de buitenklas.
  • We geven natuuronderwijs in de klassen.
  • We maken uitstappen naar het bos en natuurreservaten.
  • Promoten de buitenlesdag en -speeldag.

We gaan bewust om met afval:

  • Onze kinderen onderhouden de moestuin en zorgen voor de kippen.
  • We verminderen affval verminderen door gebruik van drinkbussen, koeken -en fruitdoosjes.

We sorteren afval.

Onze kinderen en het oudercomité rapen zwerfvuilactie

We zijn een energiebewuste school:

  • We hebben zonnepanelen
  • We nemen deel aan energie-acties

Meer info:
www.mos.be

Naar top