Sterk en vernieuwend onderwijs

Sterk en vernieuwend onderwijs. We baseren ons op de 12 bouwstenen voor effectieve didactiek.
https://www.ou.nl/web/wijze-lessen 

Doelgericht onderwijs

 • Gebasseerd op de leerplandoelen van OVSG en de eindtermen.
 • Doel van een les of activiteit wordt verwoord aan de kinderen.
 • Doelen worden geëvalueerd.

Aandacht voor differentiatie

 • In de activiteiten en lessen.
 • Aandacht voor de verschillende niveaus bij de leerlingen.
 • 3 sporenbeleid in de lagere school.
 • Uitdaging voor sterke leerlingen.

Gebruik van vernieuwde onderwijsmethodes voor alle vakken.

Een vaste structuur in de lesopbouw voor de lessen taal, spelling en rekenen.
We hechten onder andere belang aan :

 • Voorkennis ophalen
 • Automatiseren
 • Doelgericht lesgeven
 • Hardop denken en voordoen
 • Koppeling met de leefwereld
 • Actieve werkvormen, iedereen betrokken
 • Drie sporen : lesgeven op 3 niveaus
Naar top