Ons oudercomité

Oudercomité GBS Klim-Op

Voorstelling oudercomité : 

Wij zijn een groep van ouders die zich vrijwillig en in groep wensen in te zetten om de school en haar werking te ondersteunen. De leden van het oudercomite zijn tevens het aanspreekpunt voor de ouders.

Wat doet het oudercomité ?

 • Maandelijks vergaderen : werkgroep of oudercomité.
 • Activiteiten organiseren.
 • Financieel ondersteunen en opvolging van de financiële status.
 • In samenspraak met de leerkrachten en directie beslissen wij hoe het beschikbare budget wordt ingevuld en waaraan extra opbrengsten gespendeerd worden.
 • Vragen of aanbevelingen van organisatorische aard kunnen besproken worden. 
 • Strikt individuele vragen of vragen met betrekking tot specifieke leerkrachten of lesmethodieken worden hier NIET behandeld. 
 • Aanwezig zijn en een taak opnemen tijdens de activiteiten.
 • Klussen op school.

Het oudercomité komt jaarlijks een 8-tal keer samen om 20 uur in de school. De directie, een kleuterjuf en een leerkracht van de lagere school zijn ook aanwezig.

Wij investeren in

 • Gratis turn t-shirt voor nieuwe leerlingen
 • Gratis fluo hesje voor nieuwe leerlingen
 • Busvervoer : schoolreizen en meerdaagse reizen
 • Traktaties: sint, Kerst, carnaval, Pasen, receptie 6de leerjaar, receptie 3de kleuterklas, kermis KS ...
 • Jaarlijks klasbudget voor kook- en knutselactiviteiten
 • Financiële ondersteuning van projecten, bv. vernieuwing speelplaats

Jaarlijks besteedt het oudercomité ongeveer 50 euro per kind.

Voorzitter oudercomité

Gsm-nummere-mailadres
Dorien Van GestelVoorzitter0470 63 27 37Dorien.VG@outlook.be
Naar top