Vrijwilligers

Vrijwilligers versterken onze schoolwerking.

Schoolbibliotheek

Onze school heeft een eigen schoolbib, ondersteund door de gemeentelijk bibliotheek van Mol. Enkele vrijwilligers helpen bij het uitlenen en het inscannen van terug binnengebrachte boeken.

Gemachtigd opzichters

Vrijwilligers helpen kinderen en hun ouders bij het oversteken.

Ondersteuning in de klassen

Wekelijks komen vrijwilligers de taalontwikkeling ondersteunen. Ook tijdens bepaalde projecten zijn vrijwilligers welkom.

Losse vrijwilligers

Geregeld doen we een oproep voor vrijwilligers: kinderen vervoeren, uitstappen begeleiden, voorlezen,…

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan waarin ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. Directie en schoolbestuur zijn waarnemend lid.

De schoolraad geeft advies en gaat in overleg over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minstens één keer per schooljaar.

Vaste vrijwilligers krijgen een persoonlijke organisatienota afspraken vaste vrijwilligers.

Voor de organisatienota afspraken occasionele vrijwilligers : zie downloads.

Naar top