Kleuterschool

Dagverloop

 • Kleuters komen naar de klas en spelen in de hoeken
 • Onthaal in de zithoek
 • Begeleide activiteit met de juf/spelen in de hoeken
 • Fruitmoment, toilet
 • Speeltijd
 • Begeleide activiteit met de juf/spelen in de hoeken
 • Middag
 • Vrij spel in de hoeken
 • Drinken, toilet 
 • Speeltijd
 • Verhaal, kringspel, afsluiten van de dag

Didactische materialen

 • Cas en Lisa (sociale vaardigheden)
 • Krullenbol
 • Bodymap
 • Flonflon
 • Schatkist
 • Dag Jules

Per week 2 uur kleuter turnen.

+- 3 lessen watergewenning in de 3de kleuterklas

Communicatie

 • digitale weekbrieven via Smartschool
Naar top