Lagere school

De vakken van de lagere school + methodes

  • Wiskunde: Reken Maar 
  • Taal: Talent
  • Frans: En Action
  • Wereldoriëntatie: Op verkenning
  • Sociale Vaardigheden: KiVa
  • Muzische Vorming: eigen lessen volgens de leerplandoelen
  • Levensbeschouwelijke vakken: keuze 
  • Lichamelijke opvoeding: eigen lessen volgens de leerplandoelen
  • Zwemmen tot L4
Naar top