Beweging

Wat?

Motorische vaardigheden liggen aan de basis voor een goede totale ontwikkeling van je kind. Omdat kinderen almaar minder bewegen, besteden we hieraan extra aandacht op school.

Tijdens maar ook buiten de turnlessen zetten we in op beweging. De methode Bodymap geeft ons handvaten om:

 • motorische vaardigheden van onze kleuters te stimuleren
 • problemen vroegtijdig op te merken

Bij onze jongste kleuters staat de grove motoriek centraal. Naarmate de kleuters ouder worden, zetten we ook in op de fijne motoriek. Deze methode zorgt voor positieve resultaten in de ontwikkeling van kinderen.

Hoe doen we dit?

 • Turnlessen (2 uur / week) gegeven door een gespecialiseerde leerkracht lichamelijke opvoeding
 • Zwemlessen van het 1ste tot het 4de leerjaar
 • Watergewenning in de 3e kleuterklas
 • Bewegingstussendoortjes tijden de lessen
 • Beweeghoeken-en materialen in de kleuterklassen
 • Dagelijkse extra beweegkansen in de klas en op de speelplaats
 • Maandelijks beweegtips aan ouders via Smartschool
 • Bodymap experimenten voor alle kleuters
 • Gerichte observaties
 • Mogelijkheid tot extra begeleiding
 • Buitenschoolse sportactiviteiten (ronde van Mol, Zilvermeercross, trefbal en netbal tornooi)
 • 2 sportdagen per schooljaar
Naar top