Verhuur lokalen

Wat?

Buiten de schooluren en in schoolvakanties stellen we een aantal ruimtes van de gemeentelijke scholen en academies ter beschikking voor de organisatie van activiteiten, zoals trainingen, lezingen, quiz,…

Het gaat over volgende lokalen:

 • Eetzaal / refter
 • Turnzaal
 • Keuken
 • Huishoudelijke keuken (enkel voor GIBBO Galbergen)
 • Lokaal nummer 12, 17, 20, 21, 28 en 31 (Academie voor Muziek en Woord)


van de Molse gemeentelijke scholen:

Voor wie?

Voor verenigingen of organisaties uit onze gemeente.

Prijs?

Je betaalt een gebruikersvergoeding per uur per lokaal:

 • Gemeentelijke diensten: gratis
 • Verenigingen aangesloten bij een adviesraad: 7 euro
 • Verenigingen niet aangesloten bij een adviesraad: 9,70 euro
 • Commerciële organisaties met educatief doel: 20,80 euro

En eventueel bijkomende kosten:

  • Tarief poets als de gebruikte ruimtes niet proper worden achtergelaten: 95 euro
  • Tarief sleutelverlies: 237,40 euro
  • Tarief laattijdig inleveren sleutel/dag: 5,90 euro

Hoe?

 • Neem uiterlijk 1 maand voor je activiteit contact op met de school waar je de activiteit wil organiseren en bespreek of het gevraagde lokaal beschikbaar is op het gewenste tijdstip. Wil je een lokaal huren in de zomervakantie (juli en augustus)? Dien je aanvraag dan ten laatste de eerste week van juni in. De school bevestigt dan de aanvraag voor de vakantie.
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • De school beoordeelt de aanvraag. Bij een positief advies maakt de dienst onderwijs een gebruiksovereenkomst op.
 • Uiterlijk 15 werkdagen na de aanvraag, ontvangt de contactpersoon de gebruikersovereenkomst.
 • Je bezorgt de ondertekende gebruiksovereenkomst terug aan de dienst onderwijs voor de start van de activiteit.

Alle info over de aanvraag en de afspraken vind je terug in het gebruiksreglement.


Naar top