Ziek

Heeft je kind klachten die behoren tot één of meer van deze 3 groepen:
  • Koorts (38,0°C en hoger)
  • Hoesten of problemen met ademhalen. Gekende klachten (bv. bij een leerling die astma heeft) tellen niet mee, tenzij de klachten plots verergeren.
  • Verkoudheid EN andere klachten zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of geen eetlust.

Leerlingen die enkel klachten hebben van een verkoudheid of van neusloop door allergie, mogen naar school.

Acties:

Ziek op school: ouders worden gecontacteerd door de school om het kind op te halen.

Thuis ziek: de school adviseert ouders de huisarts te contacteren en de school op de hoogte te houden. Meld bij voorkeur de afwezigheid voor 08u30 via Smartschoolbericht aan de klasleerkracht.

Corona: De huisarts beslist of er een coronatest afgenomen moet worden. Bij kleuters wordt zelden een test afgenomen. Bij meerdere symptomen blijft je kind best thuis. 

Naar top