Zorg

Hoe werkt ons zorgteam:

  • De zorgleerkracht begeleidt mee in de klas = co-teachen. In de klas wordt er gewerkt met verschillende niveau-groepen en de zorgleerkracht zorgt mee voor een vlotte werking en extra ondersteuning.
  • Zorg in de klas. De zorgleerkracht begeleidt een klein groepje leerlingen in de klas.
  • Zorg uit de klas: De zorgleerkracht komt een groepje leerlingen uit de klas halen en oefenen samen in een ander lokaal de leerstof verder in.
  • Automatisatiemomenten: Bepaalde leerstof moet vaak herhaald worden voor een betere vastzetting in de hersenen, zodat kinderen deze info snel kunnen oproepen. 
  • Gesprekken met kinderen: de zorgleerkracht neemt een leerling of een groepje uit de klas voor een gesprek in verband met welbevinden of om te werken rond sociale vaardigheden. 
  • Gesprekken met ouders en externen: We werken transparant en in overleg met de ouders.

Meer info over ons beleid rond leerlingenbegeleiding.

Maak hier kennis met ons zorgteam

Downloads

Naar top